PL FR
tłumacz prawniczy języka francuskiego

Jestem tłumaczem z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalizującym się w tłumaczeniach prawnych i prawniczych. Współpracuję z uznanymi kancelariami prawnymi, firmami lokalizacyjnymi, biurami tłumaczeń oraz wydawnictwami polskimi i międzynarodowymi. Prowadzę działalność gospodarczą. Jestem ubezpieczona w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Wykonuję przekłady i weryfikuję tłumaczenia w kombinacjach językowych francuski-polski oraz polski-francuski, m.in. z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego – w aspekcie materialnym i procesowym.

Tłumaczę w oparciu o zasady ekwiwalencji funkcjonalnej, tzn. szukając odpowiednich, czy też zbliżonych, instytucji/konstrukcji w dwóch systemach prawnych. Podstawowym wyznacznikiem poprawności są dla mnie teksty aktów normatywnych.